apel polski

Nie dla nowej ustawy brandenburskiej policji! – Wspólnie sprzeciwiamy się atakowi na naszą wolność i podstawowe prawa!

Jeśli chcesz podpisać się pod apelem, wystarczy wysłać maila na: kontakt[at]nopolgbbg.de

a my wpiszemy Cię na listę naszych zwolenników! Ze względu na gromadzenie i ochronę danych postanowiliśmy nie udostępniać formularza online.

Wszystko zaczęło się od uchwalenia kontrowersyjnej ustawy bawarskiej policji

Rząd tego kraju związkowego zademonstrował jak łatwo poprzez ustawę policji nasze podstawowe prawa można postawić pod znakiem zapytania. Obecnie kraje związkowe, a między nimi także brandenburski Minister spraw wewnętrznych Karl Heinz Schröter (SPD) planuje wprowadzić nową ustawę policyjną, która narusza zasady rządów prawa, takie jak domniemanie niewinności i podział władzy.

Policja czy slużba tajna?

W lipcu projekt ustawy opublikowany wraz z aktem prawnym jest jasny: pod płaszczykiem walki z terroryzmem policja otrzyma nowe uprawnienia, zawierające długą listę ograniczeń praw podstawowych. Wymóg konstytucyjny rozdziału służb specjalnych i metod policyjnych, wyciągający wnioski z faszyzmu w coraz większym stopniu sprowadza się do absurdu. Poprzez tak zwane „Wyszukiwanie online“ śledczy otrzymaliby pełny dostęp do elektronicznej komunikacji wszelkich osób (i jej bliskich), miejsca pobytu, zdjęć, notatek i innych przechowywanych danych. Ponadto policja będzie mogła za pomocą programu szpiegowskiego lub trojanami państwowymi, monitorować szyfrowaną komunikację („źródło TKÜ“). Te planowane uprawnienia policji wykraczają daleko poza zalegalizowane ataki na prawa osobiste. Już teraz policja przeszukuje i podsłuchuje nasze mieszkania, a chce jeszcze dodatkowo zagrozić naszej prywatności w obszarze cyfrowym.

Wróżenie przestępstw zamiast domniemania niewinności

Nowa jakość Brandenburskiej Ustawy Policyjnej znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w nowych metodach nadzoru i represji. Podobnie jak w przypadku „groźby niebezpieczeństwa“ ogłoszonej przez bawarską inicjatywę ustawodawczą, nowa ustawa policyjna wprowadza ocenę niebezpieczeństwa za pomocą nieprecyzyjnych pojęć. Według nich ludzie mogą być monitorowani, profilaktycznie aresztowani, można im zakładać kajdanki nawet jeśli nie stawia im się konkretnych zarzutów. Pojęcie „groźba niebezpieczeństwa“ podważa praworządność domniemania niewinności i umożliwia policji „przepowiadanie“ przestępczej przyszłości. To jest niegodne demokratycznego społeczeństwa i w żaden sposób niedopuszczalne.

Od „walki z terroryzmem“ do nieograniczonych ograniczeń praw podstawowych

Fakt, że planowane daleko idące ograniczenia praw podstawowych nie pozostaną w obszarze zwalczania „terrorystów“ jest już teraz pytaniem o polityczną władzę definicji, która może z czasem, pod wpływem innych sił, szybko ulec zmianie.

Inne innowacje w prawie policyjnym Brandenburgii pokazują, że nawet w obecnym zarysie nie tylko „terroryzm“ znajduje się w centrum nadzoru prewencyjnego i represji.

Wraz z zaostrzeniem przepisów o sprawozdawczości policja otrzyma możliwość samodzielnego decydowania, kto ma się przez miesiąc regularnie zgłaszać na posterunku. Wymogi sprawozdawczości dotyczą przepisów o zgromadzeniach i osób aktywnych politycznie.

Prawa podstawowe ofiarą tak zwanego „poczucia bezpieczeństwa“

Zaostrzenie prawa landowego jest częścią dyskursu o bezpieczeństwie, który ignoruje wszelkie fakty i analizy dotyczące przestępczości lub „terroryzmu“. Ponadto nowe prawo policyjne nie nadaje się do zapobiegania przestępczości. Przeciwnie, wychodzi się z założenia, że ze względu na sztywne zaostrzenie prawa rzekomo wzrośnie poczucie bezpieczeństwa.

Nowa ustawa o policji stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa określonych grup społecznych

Nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale także sytuacja bezpieczeństwa tych osób, które już aktualnie są w centrum uwagi policji jest poważnie zagrożona. Obcokrajowcy są szczególnie dotknięci rasistowskimi dyskursami o bezpieczeństwie, w których mówi się o ucieczce i migracji w kontekście przestępczości i „terroryzmu“.

Niekonstytucyjne „Racial Profiling“, czyli niezależna od okoliczności kontrola policji i bezprawne podejrzenia np. osób postrzeganych jako obcych, jest prekursorem nowych planowanych środków prawnych.

Nasilenie przepisów policyjnych zaplanowanych przez Schrötera i jego ministrów spraw wewnętrznych dotyczy nas wszystkich. Niezależnie od tego, czy jesteś działaczem politycznym, kibicem piłki nożnej, związkowcem, bezdomnym, osobą cierpiącą na chorobę psychiczną, czy osobą nosząca bluzę z kapturem: proponowane środki policyjne mogą i będą dotyczyć wszystkich i każdego z nas osobno.

Jesteśmy szerokim, kosmopolitycznym sojuszem, a mowa jest o podstawowych prawach i wolności!

Na Bawarii, Nadrenii Westfalii i Dolnej Saksonii szerokie sojusze obywatelskie sprzeciwiają się zaostrzaniu przepisów dotyczących policji państwowej. Dziesiątki tysięcy demonstrowało przeciwko atakowi na podstawowe zasady rządów prawa, takie jak domniemanie niewinności i rozdział władzy.

Także w Brandenburgii musimy bronić naszej wolności i podstawowych praw przed planowanym zaostrzeniem prawa:

  • Chcemy uświadomić planowane działania i stworzyć kontrapubliczność!
  • Chcemy zapobiec zaostrzeniu przepisów w kontekście nowej ustawy policyjnej w Brandenburgii! Odrzucamy nawet zaostrzenie prawa policyjnego w niektórych punktach!
  • Jesteśmy sojuszem demokratycznych jednostek, inicjatyw, organizacji i partii, których misją jest ochrona podstawowych praw i wolności. Na rasizm i prawicową agitację nie ma u nas miejsca.
  • Jesteśmy częścią ogólnonarodowego oporu przed zaostrzeniem prawa policyjnego. Solidaryzujemy się z innymi inicjatywami, które postawiły sobie za cel zapobieganie nowym prawom policji w krajach związkowych.

Sprzeciwiamy się nowym brandenburskim przepisom policyjnym wszędzie gdzie jesteśmy, aż do ich odwołania.